Pobierz Oświadczenie w pliku PDF

Oświadczenie przy wypadku

 
Ubezpieczyciele bardzo często dają nam gotowe formularze oświadczeń, które powinny być wypełnione po wypadku lub kolizji na drodze. Warto mieć przy sobie taki formularz. Spisania oświadczenia należy do sprawcy wypadku. Powinno się w nim znaleść: data, godzina i miejsce wypadku, opis zdarzenia (tu należy wskazać marki i numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w kolizji lub wypadku), dane personalne uczestników wypadku (tu trzeba uwzględnić miejsce zamieszkania, a także numer i kategorię prawa jazdy). W oświadczeniu należy też jednoznacznie wskazać, kto ponosi winę za całe zdarzenie. Nie można też zapomnieć o umieszczeniu takich informacji, jak nazwa firmy, w której jest ubezpieczony samochód sprawcy, numer polisy OC, dokładna lista uszkodzeń auta i ewentualne wskazanie świadków wypadku. Na końcu koniecznie należy zamieścić podpisy osób sporządzających oświadczenie. 

  
Kto i kiedy pisze oświadczenie

 

Jeżeli nie ma ofiar, to uczestnicy zdarzenia są obowiązani w pierwszej kolejności usunąć pojazdy z miejsca zdarzenia, aby nie tamowały ruchu i nie powodowały zagrożenia. Dobrze jest wcześniej zaznaczyć na jezdni miejsce usytuowania kół pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (np. kredą lub kawałkiem znalezionej cegły), a jeszcze lepiej byłoby zrobić zdjęcia uwidaczniające położenie pojazdów po zdarzeniu. Dopiero wtedy przystępujemy do spisywania oświadczenia.
Jeżeli przy stłuczce (bez rannych) okoliczności zdarzenia są jasne i nikt ich nie kwestionuje, to można nie wzywając Policji poprzestać na spisaniu tzw. oświadczenia. Najlepiej będzie, gdy oświadczenie napisze własnoręcznie sprawca. Jeżeli dokument zostanie sporządzony przez inną osobę, należy zadbać, aby podpis sprawcy zdarzenia pod tekstem był czytelny.

 
ZAPAMIĘTAJ

Udzielenie przez uczestnika na żądanie innego uczestnika informacji o osobach i pojazdach uczestniczących w zdarzeniu jest obowiązkiem prawnym, a odmowa może skutkować grzywną.

 


Wypadek za granicą ?

 Jeżeli do wypadku (kolizji) z udziałem pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów EOG (kraje UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Chorwacja, Szwajcaria) dojdzie za granicą, to istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w Polsce. W tym celu należy po powrocie do Polski skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych dotyczących sprawcy szkody (imię i nazwisko, nr rejestracyjny pojazdu) przekaże informacje, w jakim zakładzie ubezpieczeń sprawca zdarzenia był ubezpieczony oraz kto jest jego reprezentantem ds. roszczeń działającym w Polsce.

 

Radzimy

• Żaden z uczestników nie ma prawnego obowiązku pisania oświadczenia; jest to działanie dobrowolne, znacznie ułatwiające późniejsze dochodzenie odszkodowania, musi jednak, na żądanie uczestnika zdarzenia, podać swoje dane i dane pojazdu.
• Napisanie oświadczenia nie przesądza o tym, że na tej podstawie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Jest to informacja o zdarzeniu i o tym, że jeden z jego uczestników przyznał się do jego spowodowania.

 

Jak wypełnić formularz oświadczenia

Najlepiej napisać oświadczenie w dwóch egzemplarzach.

 

ZAPAMIĘTAJ

Precyzyjne wypełnienie oświadczenia ułatwi dochodzenie roszczeń.

Krok 1

DANE KIEROWCÓW I WŁAŚCICIELI POJAZDÓW. Wypełniając oświadczenie, należy pamiętać, że w rubrykach powinny się znaleść obowiązkowo dane osoby kierującej i właściciela każdego pojazdu uczestniczącego w kolizji. Jeżeli właścicielem pojazdu wg dowodu rejestracyjnego jest ktoś inny niż faktyczny właściciel (np. gdy po kupnie pojazd jeszcze nie został przerejestrowany w Wydziale Komunikacji), to należy odnotować dane zarówno z umowy kupna sprzedaży, jak i z dowodu rejestracyjnego.

Krok 2

DANE POJAZDÓW. Obowiązkowo należy zamieścić dane pojazdów – numery rejestracyjne, firmy ubezpieczeniowe i numery polis.

Krok 3

DATA I MIEJSCE. Bardzo ważne jest precyzyjne określenie w oświadczeniu daty, miejsca oraz czasu zdarzenia.

Krok 4

USZKODZENIA. Koniecznie trzeba wpisać, co zostało uszkodzone w pojazdach, np. przedni prawy błotnik, drzwi prawe, przednia prawa lampa. Należy też na sylwetce pojazdu zaznaczyć strzałką kierunek uderzenia, do którego doszło podczas wypadku.

Krok 5

OKOLICZNOŚCI. W tej rubryce opisujemy dokładnie, jak doszło do wypadku, np. „Do kolizji doszło w wyniku wjazdu przez sprawcę na skrzyżowanie na czerwonym świetle dla jego kierunku ruchu”.

Krok 6

INNE SZKODY. Wymieniamy np., gdy uszkodzeniu uległ ładunek przewożony pojazdem pokrzywdzonego (wyszczególniu należy, jaki i ile) lub zaparkowany inny pojazd (warto również podać jego właściciela).

Krok 7

ŚWIADKOWIE ZDARZENIA. Jeżeli byli świadkowie wypadku, wpisujemy ich personalia, adres zamieszkania, kontakt telefoniczny. Dobrze będzie, gdy świadkowie potwierdzą te dane własnoręcznym podpisem. Warto zanotować też numery rejestracyjne pojazdów, których kierujący mogli widzieć przebieg zdarzenia.

Krok 8

PODPIS. Poszkodowany i sprawca wypadku powinni własnoręcznie podpisać się pod oświadczeniem. Warto pamiętać, że najlepiej, jeżeli będzie to podpis czytelny, bo autentyczność takiego podpisu łatwiej będzie potwierdzić biegłemu.

 

Formalności do ubezpieczyciela

 


Oświadczenie sprawcy kolizji należy dołączyć do składanego w firmie ubezpieczeniowej zgłoszenia szkody (wcześniej dobrze jest pozostawić sobie jego kserokopię). Bywa, że sprawca zdarzenia po podpisaniu oświadczenia i dłuższym zastanowieniu cofa swoje stanowisko. Dlatego też oświadczenie nie przesądza o wyniku sprawy i ma przede wszystkim charakter informacyjny. W takiej sytuacji (nawet gdy od zdarzenia upłynie wiele dni) należy rozważyć powiadomienie o kolizji Policji.

 

ZAPAMIĘTAJ

 
Bez względu na to, czy sprawca na miejscu podpisał oświadczenie czy też nie, zawsze istnieje możliwość wezwania Policji. Powiadomić Policję można również post factum (nie ma tu w zasadzie ściśle obwarowanych terminów), lecz dla policjantów i sądu sprawa będzie wówczas bardziej zawiła (brak należycie zabezpieczonego materiału dowodowego na miejscu zdarzenia, np. oględzin).

Wezwanie na przesłuchanie
Policja wzywa uczestników i świadków na przesłuchania, zbiera również inny materiał dowodowy i kieruje sprawę do sądu. Z zasadną odmową ze strony Policji skierowania sprawy do sądu można się spotkać wówczas, gdy ta oceni, że zgromadzony materiał nie pozwala na przyjęcie, że któryś z uczestników popełnił wykroczenie (np. często bywa tak w przypadku utrącenia dwóch lewych lusterek w samochodach podczas wymijania). W takiej sytuacji sami uczestnicy mogą skierować wnioski o ukaranie do sądu.

 

 

WAŻNE ADRESY

Rzecznik Ubezpieczonych
tel. 22 333 73 28
http://www.rzu.gov.pl

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
tel. 22 551 51 00
http://www.pbuk.pl

Kopiowanie, reprodukowanie tekstów, fotografii i innych elementów z witryny internetowej CENTRUM UBEZPIECZEŃ w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, jest zabronione. Użyte nazwy, zdjęcia produktów, znaki towarowe i loga firm trzecich są własnością odpowiednich firm i zostały wykorzystane jedynie w celach informacyjnych

Sunday the 23rd. Centrum Ubezpieczeń Rey 14. Stworzone dzięki Freshwww.pl